گل كلم معمولی هر کدام 2 تا 3 کیلو قیمت

....بعد از تکمیل سبد خرید در مرحله اول خرید میتوانید جمع امتیازات وفاداری کسب شده آن سبد خرید را مشاهده کنید.(10000تومان خرید = 1 امتیاز و هر 1 امتیاز= 200 تومان است که در حساب کاربریتان میتوانید امتیاز کسب شده را به کد تخفیف تبدیل کنید در سفارش بعدی استفاده نمایید)

980039

جدید

نوشتن دیدگاه

گل كلم معمولی هر کدام 2 تا 3 کیلو قیمت

نوشتن دیدگاه

کد QR

منو