ارزان شد! عسل طبيعي 1000 گرمی موم دار کريستال بگیتا

عسل طبيعي 1000 گرمی موم دار کريستال بگیتا

817,000 ریال

653,600 ریال

در انبار موجود نیست

عسل طبيعي 1000 گرمی موم دار کريستال بگیتا

این عسل دارای شناسنامه تولید بوده و میتوان با کد رهگیری هر شیشه منطقه و زنبوردار تولید کننده آن را شناسایی نمود.